ZBORNIK POKRAJINSKEGA MUZEJA PTUJ-ORMOŽ 6

Na Ptujskem gradu so pripravili predstavitev obsežnega dela Zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož 6. Ta je razdeljen na dva dela in v njem se nahaja šestnajst strokovnih člankov. Zbornik je izšel v nakladi 500 izvodov in je posvečen znamenitemu dogodku izpred 1950 let.

X