USPEŠNA PRIJAVA NA RAZPIS VEZANA NA PROJEKT PTUJ – TRETJI MITREJ Z REZERVATOM (EŠD 9262), OBNOVA FASADE IN STREŠNE KRITINE

Januarja 2019 se je Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož prijavil na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR2-SVP-2019-20. Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož je kot upravitelj prijavil vzdrževalna in sanacijska dela, ki so potrebna na tretjem mitreju (fasada, streha …). Tretji mitrej je sicer spomenik nacionalnega pomena, čigar lastnica je Mestna občina Ptuj.
Na razpisu je bil Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož uspešen, saj je Ministrstvo za kulturo odobrilo predlog prijave. Potrebno finančno participacijo bosta zagotovila tudi Mestna občina Ptuj in Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož.
Predvideno je, da bodo dela zaključena v letu 2019.

X